Milli Mücadele Mefküre Serisi

Yeşil Bursa'nın Kurtuluşu Propaganda Kartı Mehmed'in Hikayesi No 9