Osmanlıca, Memleket Tabibi Ali Razi Mühür, Hakkak Hamdi 1307-1891