Osmanlıca

Beşiktaş Kuruçeşme'de Yahudi Yasef Veledi Avram ile İlgili Hüccet 25 x 74 Cm